Електронні ресурси для вивчення української мови

(English version below)
Ми раді поділитись 8-им томом електронних ресурсів для вивчення української мови, зібраний тв опрацьований, як і попередні томи, мґр-м Уляною Плавущак Підзамецькою для Комітету рідного шкільництва Дирекції Українського Національного Об`єднання Канади.

Відповідно до мандату Комітету рідного шкільництва УНО Канади з 2010 р., Проєкт електронних ресурсів з української мови випускає щорічні або періодичні збірники вибраних Інтернет-ресурсів для мовного навчання, яке відбувається в різних освітніх умовах.

Кожен том присвячений іншому аспекту цифрової педагогіки для засвоєння української, як додаткової мови. Метою проєкту є просування поняття вчителів як дослідників у спільному прагненні поліпшити цифрову компетентність та самоефективність вчителя української мови.

Проєкт розрахований на створення широкомасштабної спільноти практики з усієї діаспори за допомогою веб-взаємодій, пов’язаних з інтегрованим дизайном навчання.

Тренування вчителів відбувається через семінари, конференції та вебінари за егідою або при співпраці УНО Канади та інших суспільно-громадських надбудов. На сьогоднішній день, випущено вісім томів та повний комплект знаходиться тут.

Натисніть на зображення нижче щоб завантажити книгу.

Click on the image to download the book.

 

Thanks to Element5 Digital for sharing their work on Unsplash.

We are excited to present the latest (8th) volume of electronic resources for Ukrainian language teaching and learning compiled, like previous volumes, by Ulana Plawuszczak Pidzamecky.

In accordance with the mandate of the UNF of Canada Ridna Shkola Initiatives Committee, since 2010, the Ukrainian Language Electronic Resources Project has published annual or periodic collections of selected online resources for language learning that takes place in a variety of educational settings. Each volume is devoted to a different aspect of digital pedagogy for the acquisition of Ukrainian as an additional language. The aim of the project is to promote the concept of teachers as researchers in a common desire to improve the digital competence and self-efficacy of Ukrainian language teachers. The project aims to create a large-scale community of practice from across the diaspora through integrated web-based learning interactions. Teacher training takes place through seminars, conferences, and webinars under the auspices of or in partnership with the UNF of Canada and other community organizations. To date, eight volumes have been released and the full set can be found here.

Permanent link to this article: httpsstatshkola.ucc.ca/2020/10/ukrainian-language-teaching-resources/