Всеканадська конференція українських освітян успішно відбулася у Вінніпезі

ORIGINAL DOCUMENT: 
OL_National-Conference-for-Ukrainian-educators-for-SHKOL-UCC-website.docx

Additional Coverage here:
https://www.winnipegfreepress.com/our-communities/herald/Celebrating-Ukrainian-language-education-510626291.html

PHOTOS AVAILABLE HERE:
http://www.ukrainianwinnipeg.ca/iv-teachers-conference/

 23-25-го травня ц.р. відбулася Всеканадська конференція українських освітян на тему «Святкування української спадщини через глобальні звязки» в Канадському музеї прав людини у Вінніпезі, пров. Манітоба. www.ncue.ca

Конференцію організували Національна Українська Освітня Рада КУК, Манітобська батьківська асоціація для української освіти у співпраці з Манітобською двомовною програмою і мовними програмами української спадщини та Комітетом Рідного шкільництва Українського Національного Обєднання Канади.

29 доповідачів з канадських провінцій Альберти, Онтаріо, Саскачевані, Манітоби, а також з України поділилися своїм вчительським досвідом та напрацюваннями у навчанні українознавчих предметів, зокрема української мови, спадщини та культури.

Програма конференції включала 21 сесію із численною тематикою для усіх рівнів навчання предметів українознавства та використання технологій у сучасному класі. Більш ніж 100 учасників з провінцій Альберти, Британської Колумбії, Манітоби, Онтаріо, Квебеку й Саскачевані, а також з України і Сполучених Штатів взяли участь у цьому освітньому форумі національного рівня.

Д-р Оленка Білаш і Д-р Алла Недашківська (МЦУМ, Альбертський університет) провели пленарну сесію для усіх учасників Глобальні звязки та локальні можливості сьогодні і на майбутнє: Погляд вперед. Потреби та перспективи української освіти у та поза класому формі відкритої дискусії та визначення напрямків для покращення навчання у рідних школах і двомовних програмах.

Основні доповідачі: Михайло Боцюрків і Кевін Ламору

Головна презентація: Д-р Оксана Винницька-Юсипович і Д-р Ірина Ключковська

Презентація: MIOK (Львів, Україна) – Нові технології в освітніх процесах МІОКу.

Презентація: Український Католицький Університет (Львів, Україна) – Нові підручники та інтерактивні матеріали для навчання елементів релігії у молодших класах.

Пересувний клас-автобус Голодомор був навчальною частиною Всеканадської конференції українських освітян із практичною сесією для учасників (Валетина Курилів, Торонто ). Автобу сГолодомор знаходився на території Музею і був відкритий для відвідувачів впродовож роботи конференції.

Манітобська двомовна програма відзначала 40 років діяльності із признанням усіх освітян, які працювали у програмі. Двомовн програма у 12 державних школах Манітоби забезпечувала учнів високим рівнем освіти впродовж багатьох років.

Стаття «Святкування україномовної освіти» (Шелдон Бірні)

Вільна преса Вінніпеґу 05/30/2019:

https://www.winnipegfreepress.com/our-communities/herald/Celebrating-Ukrainian-language-education-510626291.html

Одним із головних завдань, озвучених під час наших нарад, було не згубити самих учнів та зберегти їхню ідентичність у сучасному світі інтернету й глобальної компютеризації, які щоденно наповнюють простір із новою інформацією. Результатом обговорень та обміну думок є накреслені майбутні плани щодо покращення україномовної освіти та розширення мережі спілкування серед освітян україномовної освіти.” Оксана Левицька, Голова Національної Української Освітньої Ради Конґресу Українців Канади

 

Successful National Conference for Ukrainian Educators held in Winnipeg

On May 23-25, 2019 the National Conference for Ukrainian EducatorsCelebrating Ukrainian Heritage Through Global Connections took place at the Canadian Museum of Human Rights, Winnipeg, MB. www.ncue.ca

The conference was co-organized by the UCC’s National Ukrainian Education Council and the Manitoba Parents for Ukrainian Education in collaboration with the Manitoba English-Ukrainian Bilingual Program and heritage language schools, and the Ukrainian National Federation Ukrainian Schools Initiatives Committee.

29 presenters from the provinces of Alberta, Ontario, Saskatchewan, Manitoba, as well as Ukraine shared their teaching expertise and best practices with a wide variety of topics included for all school levels of learning/teaching Ukrainian studies subjects.

The Conference featured 21 sessions on various subjects for all Ukrainian education levels, and sessions on the effective use of technology in today’s classroom. Over 100 participants from provinces across Canada (Alberta, British Columbia, Manitoba, Ontario, Quebec, and Saskatchewan) as well as educators from Ukraine and the USA joined this national educational forum.

Dr. Olenka Bilash and Dr. Alla Nedashkivska (ULEC, Univ. of Alberta) conducted the plenary session for all participantsGlobal Connections and Local Opportunities Today and Tomorrow: Moving forward. Needs and Future Prospects of Ukrainian Education in the Digital Age in and out of the Classroom” in the form of open discussion and sharing ideas for improving teaching and learning experience in heritage and bilingual programs.

Keynote speakers: Michael Bociurkiw and Kevin Lamoureux

Keynote presentation: Dr. Oksana Wynnyckyj Yusypowych and Dr. Iryna Kluchkovska

Special presentation: MIOK (Lviv, Ukraine) on newest technologies in educational processes of MIOK.

Presentation: Ukrainian Catholic University (Lviv, Ukraine) on the developed new resources for faith development for primary years.

Holodomor Mobile Classroom was an educational part of the National Conference for Ukrainian Educators with a practical class for the educators (by Valentina Kuryliw, Toronto); the Holodomor bus was on the museum site and open to the public during the weekend of the conference.

Manitoba’s English-Ukrainian Bilingual Program (EUBP) celebrated a 40 year anniversary within the conference in the national spotlight. The program in 12 Manitoba public schools has provided Manitoba students with the highest quality of education.

The article “Celebrating Ukrainian Language Education” by Sheldon Birnie

Winnipeg Free Press 05/30/2019:

https://www.winnipegfreepress.com/our-communities/herald/Celebrating-Ukrainian-language-education-510626291.html

 

PHOTOS AVAILABLE HERE:
http://www.ukrainianwinnipeg.ca/iv-teachers-conference/

One of the main priorities emerging from our discussions was to foster the identities of students in the modern world of the internet and global digitization, which fill the environment with new information day-to-day. Through our discussions and exchanges of views, we developed future plans on improving Ukrainian language education and expanding the network of communication among Ukrainian educators.” Oksana Levytska, Chair of the UCC National Ukrainian Education Council

Permanent link to this article: https://shkola.ucc.ca/2019/06/%d0%b2%d1%81%d0%b5%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d1%96%d1%8f-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d1%81%d1%8c%d0%ba/